Na zes edities neemt HotelloTOP België afscheid van Antwerpen
Na zes edities neemt HotelloTOP België afscheid van Antwerpen 
Vanaf 2020 zal HotelloTOP België het jaarlijkse HotelloTOP Year Event verhuizen naar Gent.

Gent, 4 november 2019 – Na zes mooie jaren in Antwerpen, is het tijd voor HotelloTOP om te verhuizen naar een andere locatie, waar het kan groeien in aantal evenementen en bezoekers, maar waar het ook een bredere doelgroepen kan aanspreken. Vanaf 2020 zal het HotelloTOP Year Event en haar nieuwe evenementen verhuizen naar Flanders Expo en plaatsvinden tijdens Horeca Expo te Gent. 

 

Attractiviteit van de sector versterken
Met deze verhuizing, kan HotelloTOP haar plannen voor de toekomst gaan uitrollen. Naast het HotelloTOP Year Event met ontvangst, congres en netwerkdrink, gaat HotelloTOP een exclusief programma voor studenten van Hotel Management Scholen in België organiseren; Future Hotello. Dit zal plaatsvinden voorafgaand aan het HotelloTOP Year Event, zodat deze studenten vervolgens kunnen aansluiten bij het congres en de netwerkdrink. Op deze wijze ontstaat er kruisbestuiving tussen allerlei niveaus binnen de hospitality industrie. Van afstudeerder tot CEO, van Sales Manager tot derdejaarsstudent. Bovendien streeft HotelloTOP ernaar om ‘het gat’ in de hospitality industrie op te vangen door studenten en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen op informele wijze. 

Steven Droogers – Voorzitter HotelloTOP België geeft aan dat dit een mooie stap voor HotelloTOP is. “De sector versterken is een van onze voornaamste doelen. Wij stimuleren graag de attractiviteit van de hotellerie en enthousiasmeren jongen Hotello’s voor een carrière in deze mooie sector”. Charles van Goch – Internationale Voorzitter HotelloTOP voegt hieraan toe: “We kijken ernaar uit om HotelloTOP België weer naar een hoger niveau te tillen en in 2020 de stap te maken naar Gent”.

“Na vijf jaar hebben we onszelf een spiegel voorgehouden. HotelloTOP werkt met een adviesraad van Belgische hotelprofessionals. Mensen die drie à vier keer per jaar samenkomen, die inhoud geven aan het congres en die ervoor willen zorgen dat het HotelloTOP netwerk in België verder groeit. De inspanningen om HotelloTOP in België op de kaart te zetten, is zeker gelukt. Dat merken we aan de mooie evolutie van het event de afgelopen vijf jaar. Het blijft een initiatief van de hotelmanagementscholen. In België zijn dat Vives, AP en de Erasmus Hogeschool. Momenteel missen we in België nog een beetje de aansluiting met de afgestudeerden. Daarnaast willen we de Belgische hotelsector op een bepaald niveau plaatsen en zorgen dat die sector aantrekkelijk is, ook voor jong afgestudeerden.”

Community opbouwen
Een van de andere voornaamste doelen van HotelloTOP, en daarom start HotelloTOP al vroeg in het leerproces van studenten van Hotel Management Scholen met het stimuleren van een netwerk uitbouwen. Daarom start HotelloTOP met ‘Future Hotello on Tour’, een evenementen reeks die langs elke Hotel Management School gaat om tweedejaars studenten op dit gebied te inspireren. Als platform om kennis op te doen en uit te wisselen, te netwerken met gelijkgestemden en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche een essentiële stap in de ontwikkelingen en groei van HotelloTOP. 

‘Hotello’

“Laten we voor alle duidelijkheid toch even de naam kaderen, want in België is het begrip nog niet helemaal ingeburgerd. Een Hotello wordt getypeerd door de kernwaarden: gastvrij, optimistisch, inventief, pragmatisch, ambitieus en een grote werklust. Daarnaast heeft men gestudeerd (of studeert nog) aan een Hotel Management School. In Nederland een welbekend begrip, wat met trots wordt uitgedragen. Na vijf jaar events – welke succesvol waren – weten we dat ‘Hotello’ in België nog meer geïntegreerd moet worden, want we staan natuurlijk nog niet zo ver als in Nederland. Er zijn trouwens ook jaarlijks evenementen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Sporadisch organiseren Hotello’s over de hele wereld netwerkbijeenkomsten, waaraan HotelloTOP haar naam koppelt. Afgelopen jaar vonden er edities plaats in Shanghai en Dubai,” stelt Steven Droogers.

HotelloTOP België
HotelloTOP België is een initiatief van HotelloTOP International, Erasmushogeschool Brussel, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Katholieke Hogeschool Vives Brugge. HotelloTOP België is hét netwerk voor decision makers uit de hospitality industrie die graag op de hoogte willen blijven van de trends en ontwikkelingen in de markt. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om onderling zaken te doen en wordt het bouwen van nieuwe relaties gestimuleerd. HotelloTOP is naast in België actief in diverse landen waaronder Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Gedeelte is een interview van: Olivier Wauters – Mice Magazine


E: info@hotellotop.be
T: +32 (0)16 980 891

Wij kijken ernaar uit om u te mogen ontvangen als Partner van HotelloTOP.